Contact - De Jong Transportvergunningen BV | De specialist in vergunningen en begeleidingen voor exceptionele transporten.

Uw transport is onze passie
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contact

 
De Jong Transportvergunningen BV.
Havenweg 130,  NL- 4905 AB Oosterhout
 
Tel:  +31 162 471 507                         
KvK Nr: 57036500
BTW nr: NL852412241B01
RABO Bank: 17.36.87.814
IBAN: NL73RABO0173687814
BIC: RABONL2U
 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Copyright © 2017 René van Bavel
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu