Frankrijk - De Jong Transportvergunningen BV | De specialist in vergunningen en begeleidingen voor exceptionele transporten.

Uw transport is onze passie
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Frankrijk

Regelgeving
Vergunningen/ontheffingen benodigd bij (ondeelbare lading):

Breedte > 2m55
Lengte > 16m50 / 18m75 (oplegger/aanhanger)
Hoogte > 4m00
Massa > 44t (> 5 assen)

Voor Frankrijk geldt een verdeling onder drie categorieën:

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Breedte (m)
2m56 - 3m00
3m01 - 4m00> 4m00
Lengte (m)16m50 - 20m0020m01 - 25m00> 25m00
Massa (t)44t - 48t48t01 - 72t> 72t
Snelheid (km/h)
Op autosnelweg
80 km/u80 km/u60 km/u
Op autoweg
70 km/u70 km/u50 km/u
Op onderliggend wegennet
60 km/u60 km/u50 km/u
In de bebouwde kom
50 km/u40 km/u90 km/u
Bij kunstwerken (brug/viaduct etc.)
30 km/u30 km/u10 km/u - 30 km/u
Bij omleidingen
25 km/u25 km/u25 km/u
Geldigheid vergunning
36 maanden
36 maanden
maximaal 1 jaar
Transportbegeleiding

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel transportbegeleiders een transport nodig heeft en wanneer er Politie noodzakelijk is.
* Politie- begeleiding wordt bijna nooit meer gedaan, deze worden nu vervangen door gele motoren (2 stuks) en heten "guideurs". Guideurs zijn niet verbonden met de staat, hoewel de meeste guideurs ex- gendarmerie of douane zijn. Enkel als er geen guideurs beschikbaar zijn zal de politie nog begeleiden. In de steden zal de politie nog wel samen met de guideurs begeleiden, als dit in de vergunning vermeld staat.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu