Nederland - De Jong Transportvergunningen BV | De specialist in vergunningen en begeleidingen voor exceptionele transporten.

Uw transport is onze passie
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nederland

Regelgeving
Ontheffing exceptioneel transport benodigd bij (ondeelbare lading):

Lengte > 22m00
Breedte > 3m00
Hoogte > 4m00
Massa > 50t

In hoofdzaak kunnen onderstaande schema’s aangehouden worden.
Breedte (m)Lengte (m)Massa (ton)Ontheffing1 begeleider2 begeleiders
3m00 - 3m50
22m00 - 27m50
-X

3m51 - 4m00
27m51 - 32m00
-XX
> 4m00
> 32m00
-X
X
Opmerking: Door wegbeheerders kan al vanaf 3m00 breedte transportbegeleiding voorgeschreven worden.

Bovenliggend wegennet (wegen met gescheiden rijbanen en geen tegemoet komend verkeer op dezelfde baan)
Breedte (m)Lengte (m)Massa (ton)Ontheffing1 Begeleider2 Begeleiders
3m00 - 4m00
22m00 - 40m00
-X

4m01 - 4m50
40m01 - 50m00
-XX
> 4m50
> 50m00
> 100tX
X
Konvooien

Het is in sommige gevallen mogelijk om met transportbegeleiding het exceptionele transport tot een konvooi samen te stellen, indien;
• dit plaats vind op autosnelwegen, en
• ten hoogste uit twee exceptionele transporten bestaat
Som netto lengtes (m)
1 Begeleider2 Begeleiders
> 50m00X
> 120m00
X
Zelfrijdende werktuigen (bijv. mobiele kranen)

Ontheffing benodigd bij:
Breedte > 3m00
Lengte > 20m00
Aslast > 12t
Massa > 60t

Transportbegeleiding benodigd:
Massa > 84t

Regelgeving:
• Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten Dienst Wegverkeer
• Richtlijn exceptioneel transport 1993
• Regeling verkeersregelaars 2009
• Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
• Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
• Voertuigreglement
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu